Информация - Дигитален Дентален Рентген

дигитален дентален рентген

Секторни зъбни снимки,ортопантомографии (панорамни снимки),телерентгенографии,

рентгенови снимки на темпоромандибуларни стави и синуси.

Предоставяне на рентгеновия образ на рентгенов филм или магнитен носител /CD диск/

Работно време: понеделник - петък от 8:00 до 18:00 ч.    

Тел: 0888 871 514

МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС" ХЕЛИОС"    гр. ВАРНА

ул. "Илинден" 1 каб. 202

 

3D компютърна томография
зъбни снимки
на цяла челюст или на определен сектор от нея
/триизмерно изображение на изследваната област/
ще направите тук -
https://rentgen.izberete.info/

гр.Варна ул.Академик Андрей Сахаров 27 етаж 1 кабинет 105
тел.0887 836 806  0899 047 797

Галерия на Дигитален Дентален Рентген

Дигитален Дентален Рентген - Карта