Информация - Дигитален Дентален Рентген

дигитален дентален рентген

Секторни зъбни снимки,ортопантомографии (панорамни снимки),телерентгенографии,

рентгенови снимки на темпоромандибуларни стави и синуси.

Предоставяне на рентгеновия образ на рентгенов филм или магнитен носител /CD диск/


 

Галерия на Дигитален Дентален Рентген