Информация - Дигитален Дентален Рентген

дигитален дентален рентген

Секторни зъбни снимки,ортопантомографии (панорамни снимки),телерентгенографии,

рентгенови снимки на темпоромандибуларни стави и синуси.

Предоставяне на рентгеновия образ на рентгенов филм или магнитен носител /CD диск/

Работно време: понеделник - петък от 8:00 до 18:00 ч.     Тел: 0888 871 514

МЕДЕЦИНСКИ КОМПЛЕКС" ХЕЛИОС"    гр. ВАРНА

ул. "Илинден" 1 каб. 202

Галерия на Дигитален Дентален Рентген

Дигитален Дентален Рентген - Карта